Промоция Nikon до 31.12.2016 + 1 година допълнителна гаранция за всички DSLR тела

Версия за печат

1 година допълнителна гаранция за всички Nikon DSLR тела

Промоция: 1 година допълнителна гаранция на DSLR фотоапарати Nikon
Обект на промоцията: Всички DSLR фотоапарати Nikon.
Период на промоцията: 1 август 2016 г. – 31 декември 2016 г.

1. Всеки потребител, който през периода на промоцията е закупил цифров огледално-рефлексен фотоапарат, и в случай че са изпълнени условията на промоцията, описани в т.5, има право да получи 1 година допълнителна гаранция, която започва да тече веднага след изтичане на стандартната двугодишна гаранция.
2. Периодът на промоцията е от 01.08.2016г. до 31.12.2016г. включително. Покупка осъществена преди или след този период не поражда задължението за получаване на допълнителната 1 година гаранция. Датата на покупката се удостоверява с фактурата или фискален бон.
3. Организатор на промоцията е „Профайлд“ ООД. Промоцията обхваща територията на Република България. Покупка осъществена извън територията на Република България не поражда задължението за "Профайлд" ООД по т.1.
4. Промоцията обхваща само продукти, внесени на територията на страната от Профайлд ООД и имащи печат на гаранционната карта „Профайлд ООД, 2 години гаранция“. Покупка на продукти Nikon, които не са внесени на територията на страната от Профайлд ООД и нямат печат на гаранционната карта „Профайлд ООД, 2 години гаранция“ не могат да участват в настоящата промоция.
5. За да участва в промоцията и да получи 1 година допълнителна гаранция, потребителят трябва да регистрира своя цифров огледално-рефлексен фотоапарат на www.nikon.bg, не по-късно от 30 дни след покупката му. За да бъде регистриран фотоапарат, потребителят трябва да създаде свой профил в центъра за поддръжка на www.nikon.bg, ако вече няма такъв.
6. За допълнителната гаранция няма да бъде издаван сертификат или отделна гаранционна карта. Удостоверяването на валидността на гаранцията през третата ? година ще бъде извършвано по административен път от Профайлд ООД. За целта фотоапаратът трябва да остане регистриран в профила на потребителя до изтичането на целия срок на допълнителната гаранция. При невъзможност за установяване на валидността на гаранцията от страна на Профайлд ООД, безплатното гаранционно обслужване ще бъде отказано.
7. Допълнителната гаранция се предоставя само на първоначалния собственик на фотоапарата и не може да се прехвърля.
8. За участниците в промоцията са валидни общите условия за ползване и правилата за поверителност публикувани на www.nikon.bg.

Можете да разгледате наличните модели на http://www.altech.bg/bg/catalog/654/nikon
Вашият рейтинг: Няма Средно: 5 (1 глас)
     
 

Публикувайте новo мнение