Вторник, 24 Февруари 2015

alex

Версия за печат

 1. Промоцията е валидна само за покупка на включени в програмата продукти, като покупката трябва да бъде направена в периода между 16 февруари 2015 г. и 31 декември 2015 г. Промоцията важи само за покупката на определени продукти с доказателство за тяхното закупуване във вид на качена в сайта касова бележка.
 2. Промоцията е валидна само за български граждани. Офертата не важи за служители на ASUS, участващи търговци на дребно или техни филиали, поделения или клонове, както и за всеки друг, свързан с промоцията.
 3. Моля посетете страницата с включените продукти https://asuspromotions.com/ (наричана по-нататък „уебсайта“), за да се запознаете с пълния списък на продуктите от промоцията. ASUS си запазва правото да променя участващите продукти в течение на промоционалния период, затова моля проверете спрямо датата на касовата си бележка онлайн или вижте всички оферти онлайн, за да проверите кои оферти са налични за вас.
 4. Промоцията е валидна само за покупки, направени от оторизирани търговци на ASUS, освен ако не е посочено друго.
 5. В рамките на тази промоция и при спазване на сроковете и условията, вие ще имате възможността да изискате обратно 100% от заплатената сума за покупката, но не повече от препоръчителната цена за продажба на дребно, ако устройството претърпи хардуерна повреда в следващите 12 месеца, последвана от оторизиран гаранционен ремонт на устройството.
 6. За да се възползвате от тази оферта, трябва да регистрирате устройството си в рамките на 15 дни от покупката му. Моля посетете уебсайта, кликнете на линка „Регистрирай“ и въведете необходимата информация. Първият ден от покупката, посочен във фактурата или касовата ви бележка, се брои за ден 1. Вашата заявка следва да бъде потвърдена и ако е успешна, ще ви бъде изпратен имейл, за да потвърдите регистрацията си.
 7. Ако смятате, че закупеният продукт е получил хардуерна повреда в рамките на 12 месеца от датата на покупката и не е бил първоначално неработещ (виж т. 8), трябва да следвате процедурата за ремонт, както е посочено във вашата гаранционна карта, включително:
  • I. Обадете се на ASUS сервизен център, за да съобщите за неизправността и да уговорите ремонт.
  • II. Да подадете искане в рамките на 30 дни от ремонта на устройството, като въведете вашия уникален регистрационен номер и попълните необходимите полета, включващи регистрационния номер на техническата неизправност, който ще ви бъде даден при поправката.
  • III. Да приложите оригиналната разписка за ремонта и доклада за поправката на ASUS (ASUS Service Repair Report), извършена от ASUS или оторизиран сервиз на ASUS, ясно описващ естеството на техническата неизправност.
 8. Продукт от промоцията, който е бил първоначално неработещ (DOA – dead on arrival), бидейки продукт, който търпи повреда в първите 7 дни от притежанието му, не се покрива при условията на тази промоция. Моля, свържете се с вашия търговец или дилър. Ендемични повреди на хардуера са специално изключени от тази промоция.
 9. Потребители, които са се възползвали от специална цена при покупката на участващ продукт, включително, но не само отстъпки за количество от ASUS, не могат да се включат в тази промоция.
 10. Допустимо е само по едно искане от домакинство и десет от фирма. Разрешава се само една регистрация на закупен продукт, участващ в промоцията.
 11. Офертата не може да се прехвърля към друг човек или фирма; искания ще се приемат само от действителния купувач. Допълнителни искания трябва да бъдат подавани единствено от крайния потребител. Вие трябва да сте законният собственик на връщания продукт от промоцията.
 12. Вашето искане за възстановяване на сумата няма да бъде валидно, освен ако продуктът ви не е ремонтиран от ASUS или оторизиран доставчик на услуги на ASUS.
 13. Щети, причинени от крайния клиент, било те случайно, в резултат на неправилна употреба или злоупотреба или по друг начин, както и всяка друга повреда и щета, която Организаторът основателно счита, че не е техническа, не се покриват от тази промоция.
 14. Промоцията не се отнася до (и няма да бъдат приемани искания за) неизправности или щети, причинени от външно въздействие, като например (но не само) щети, причинени по време на транспортирането. Ако получите продукт от промоцията, претърпял подобна повреда, трябва незабавно да го върнете на вашия търговец. Замененият продукт от промоцията, който ще получите, може да бъде регистриран за тази промоция.
 15. Покупна цена е цената, платена за продукт от промоцията, с изключение на разходите за доставка и стойността на аксесоарите, периферните устройства, софтуера, допълнителни опции и други приложения, закупени заедно с или с цел ползване с продукта от промоцията. ДДС е изключен за регистрирани по ДДС фирми.
 16. Организаторът си запазва правото да следи отблизо използването на Уебсайта, включително IP адресите на потребителите, така че да може да идентифицира злоупотреба и да дисквалифицира заявления, ако за съответното заявление може да се смята по собствено усмотрение, че условията на промоцията са били нарушени.
 17. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира непълни, променени или нечетливи искания. Няма да бъде поемана отговорност за приемането на заявления, които са били изгубени, или закъсняват, повредени са или са неправилно адресирани, забавени в пощата или недостатъчно таксувани. Доказателство за изпращането няма да се приема като доказателство за доставка.
 18. При условие, че правилата и условията на тази промоция са изпълнени при подаването на вашата онлайн претенция, плащането ще бъде обработено в рамките на 30 работни дни от потвърждаване на вашия иск. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било такси, свързани с банковата сметка на получателя.
 19. Нито участващият търговец, нито Организаторът е отговорен за всякакви технически, хардуер, софтуер, сървър, уебсайт или други повреди или щети от всякакъв вид, до степен, че това пречи на участника или по друг начин го/я възпрепятства от участие в Промоцията. Доказателство за изпращане няма да бъде приемано като доказателство за получаване.
 20. Организаторът си запазва правото да извършва проверка на всички искания, за да гарантира, че условията на Промоцията са изпълнени, както и да изисква допълнителна информация относно всеки и всички претенции и придружаващите ги документи.
 21. Организаторът си запазва правото да отмени промоцията по всяко време и без предупреждение.
 22. Вие се съгласявате, че носите цялата отговорност за информацията и/или документацията за целите на подаването на искане за възстановяване на пари (накратко - "Документацията"), качена, предадена, подадена или предоставена на този Уебсайт от вас. Когато сте качили, предали, въвели или предоставили Документацията на този Уебсайт, вие давате на ASUS, неговите филиали и дъщерни дружества в световен мащаб, неизключително, неотменимо, безвъзмездно, прехвърляемо, под-лицензионно право да популяризира и разпространява част или цялата документация във всички медийни формати по всякакъв начин, включително без ограничение да възпроизвежда, предава, адаптира, разпространява или използва по друг начин Документацията, като цялата Документация няма да бъде връщана. Ако не разполагате с разрешение за по-горното право, моля не качвайте, предавайте, подавайте или предоставяйте Документация на този Уебсайт. Подаването на невярна, неточна, подвеждаща или измамна Документация може да доведе до дисквалифициране от тази Промоция и бъдещи промоции на ASUS, а подателят й може да бъде обект на съдебно преследване.
 23. Решенията на Организатора по отношение на всеки и всички аспекти на Промоцията ще бъдат окончателни и задължителни.

Списък на включените продукти: https://asuspromotions.com/bg/bg/pages/reliability/qualifying

Източник: https://asuspromotions.com/bg/bg/reliability/

( 0 гласа ) Напишете първи мнение!