Четвъртък, 4 Януари 2018

Altech Team

Версия за печат

Logo

badge_bg

Спестете и се насладете на повече спокойствие с  3-години гаранция от Canon. 

При закупуване на избрани принтери Canon между 1.1.2018 и 31.12.2018 година.

Промоция Премия в брой и 3 години гаранция

Условия

Организатор

1. Организатор на тази промоция е Canon CEE GmbH, регистриран на адрес Oberlaaer Strabe 233, 1100 Vienna, (наричан за краткост “Canon”).

2. Тази промоция Премия в брой и 3 години гаранция предлага за избрани продукти с марка Canon (“промоционални продукти”), описани по-долу, премия в брой (сумите са посочени по-долу) и удължаване на съществуващата валидна търговска гаранция на Canon до 3 години (“промоционална гаранция”).

Период на промоцията и териториален обхват

3. Тази промоция е валидна при ПОКУПКА на някой от изброените по-долу продукти, (“Промоционални продукти”) в периода от 01 януари 2018 г.  до 31 декември 2018г включително (“Период на промоцията”). Датата на покупката трябва да бъде удостоверена с валиден документ за покупка. За да получите промоционалната гаранция и премията, трябва да сте подали заявка за участие преди 31 януари 2019 г.

4. Промоционалните продукти трябва да са закупени и регистрирани в някоя от следните територии на промоцията: Румъния, България, Хърватия, Словения, Малта, Кипър или Гърция.

За да регистрирате своя продукт за промоционалната гаранция и/или да подадете заявка за премия в брой, моля изпълнете процедурата за подаване на заявка, като следвате инструкциите, описани по-долу.

Промоционални продукти

5. Избраните продукти на Canon, включени в настоящото предложение за промоционална гаранция и премия в брой, са:

Продуктова група Устройство / принтер Промоционална гаранция Премия в брой
    Промоционално предложение Промоционално гаранционно обслужване  
MAXIFY MB2150 Удължаване Обслужване в сервиз 10 лв.
MB2750 Обслужване в сервиз 10 лв.
MB5150 Обслужване в сервиз 10 лв.
MB5450 Обслужване в сервиз 10 лв.
iB4150 Обслужване в сервиз 10 лв.
i-SENSYS LBP351x Удължаване                                       Обслужване в сервиз 40 лв.
LBP352x Обслужване в сервиз 40 лв.
LBP710Cx Обслужване в сервиз 40 лв.
LBP712Cx Обслужване в сервиз 40 лв.
LBP611Cn Обслужване в сервиз 20 лв.
LBP613Cdw Обслужване в сервиз 20 лв.
LBP653Cdw Обслужване в сервиз 40 лв.
LBP654Cx Обслужване в сервиз 40 лв.
LBP253x Обслужване в сервиз 40 лв.
LBP252dw Обслужване в сервиз 20 лв.
LBP251dw Обслужване в сервиз 10 лв.
MF411dw Обслужване в сервиз 30 лв.
MF416dw Обслужване в сервиз 40 лв.
MF418x Обслужване в сервиз 40 лв.
MF419x Обслужване в сервиз 40 лв.
MF512x Обслужване в сервиз 40 лв.
MF515x Обслужване в сервиз 40 лв.
MF631Cn Обслужване в сервиз 20 лв.
MF633Cdw Обслужване в сервиз 20 лв.
MF635Cx Обслужване в сервиз 20 лв.
MF732Cdw Обслужване в сервиз 40 лв.
MF734Cdw Обслужване в сервиз 40 лв.

6. Промоционалните продукти трябва да са нови и оригинални продукти с марка Canon и да са доставени до търговците на дребно от оторизирани дистрибутори на Canon или от групата компании Canon, регистрирани на територията на промоцията, включваща държавите, изброени по-долу:

РУМЪНИЯ, БЪЛГАРИЯ, ХЪРВАТИЯ, СЛОВЕНИЯ, МАЛТА, КИПЪР И ГЪРЦИЯ

Моля, проверете при продавача дали това е така, за да избегнете евентуално разочарование

7. Покупките на използвани, обновени или рециклирани продукти, както и на фалшиви такива или на продукти, които по някакъв начин нарушават правата на интелектуална собственост на групата компании Canon (включително, но не само, неупълномощен или “сив” внос), не отговарят на изискванията за участие в промоцията.

8. Търговската гаранция на Canon се отнася само за неизправности, възникнали вследствие на нормалната употреба на продукта, и не включва други проблеми, включително такива, възникнали вследствие на:

a. Неправилна поддръжка или модификации;

b. Софтуер, печатни носители, части или консумативи, които не са доставени или не се поддържат от Canon;

c. Работа в несъответствие със спецификациите на продукта;

d. Непозволени модификации или неправилно използване.

Моля вижте в условията на съответната търговска гаранция на Canon какви са обхватът и ограниченията на тази гаранция.

9. Това промоционално предложение не може да бъде комбинирано с друго такова предложение за същите продукти.

10. Дистрибуторите и търговците на дребно са изключени от промоцията и нямат право да участват от името на своите клиенти

11. Счита се, че всички участници приемат да са правно обвързани от настоящите условия.

Регистрация на продукт и заявка за промоционална гаранция и „Премия в брой"

12. Всички участници трябва да са навършили 18 години. Подавайки заявка за участие в промоцията и регистрирайки своя продукт, вие се съгласявате да бъдете правно обвързани с тези условия. Ако нямате навършени 18 години и/или не желаете да се обвързвате с условията на тази промоция, моля не подавайте заявка за участие.

13. За да участвате в промоцията, попълнете вярно и подайте онлайн формуляр, с който да регистрирате своя продукт (включително като посочите валиден сериен номер на продукта(ите)*) тук. Заявки ще се приемат до 31.01.2019 г. (включително). Заявки, получени след 31.01.2019 г. няма да бъдат разглеждани от Canon.

Заявки, подадени от фирми или от лица, които закупуват на едро (тоест повече от 10 промоционални продукта в рамките на периода на промоцията), ще получат промоционалните 3 години гаранция и „Премия в брой“  за първите 10 регистрирани промоционални продукти, а за всеки следващ, ще получат само 3 години гаранция.

Всички заявки за участие изискват да изпратите валидно доказателство за покупка (напр. копие от касова бележка или онлайн поръчка и потвърждение за плащане). Моля имайте предвид, че документ за доставка не се смята за валидно доказателство за покупка.

Canon няма да обработва заявки, получени след изтичане на срока за изпращане на заявки или такива, които според преценката на Canon, са непълни или нечетливи. Canon не носи отговорност за заявки, които са се забавили или не са пристигнали успешно.

Как да намерите серийния номер на продукта си можете да разберете, като щракнете тук.

14. След одобрението на заявката участникът получава потвърждение по имейл, че заявката му е приета и промоционалната му гаранция е регистрирана. Ако не получите такова потвърждение по имейл до осем работни дни от изпращането на своята заявка или не разполагате с компютър, моля свържете се с нашата гореща линия на номер +359 2 975 16 30 (Канон България ЕООД, бул. Цариградско шосе №121, София, България) Моля, запазете своето потвърждение, получено по имейл, защото то служи като доказателство за валидността на вашата заявка, в случай че потърсите гаранционно обслужване.

15. Canon си запазва правото да анулира заявки, които са непълни, неточни или необосновани.

16. По отношение на заявките за премия в брой, след получаване и одобряване на съответната заявка Canon нарежда банков превод чрез системата BACS на съответната сума, посочена в точка 5., по банковата сметка на участника, посочена в заявката. Не се допуска алтернативно уреждане или плащане в брой или с чек.

17. Canon ще се постарае да преведе сумата по банков път в рамките на 28 дни от получаването на валидна заявка.

18. За всяка валидна заявка се извършва само по едно плащане чрез системата BACS.

19. Ако сте регистриран по ДДС и получите премия в брой, това може да намали облагаемата стойност на вашата покупка и да се наложи да намалите платения данък ДДС със съответната сума. Отговорността за всички съществуващи данъчни задължения се носи от участника.

Участниците носят пълната отговорност за данъчни задължения, които са им вменени по закон, и Canon не носи отговорност към участниците или към трети лица за каквито и да е щети, загуби или разходи, понесени поради неплащане или просрочено плащане на такива данъчни задължения.

Декларация за ограничена отговорност

20. В максималната степен, разрешена от закона, Canon не носи отговорност за каквато и да било загуба, щета или вреда, предизвикана по какъвто и да било начин и понесена от който и да било участник в тази промоция. Все пак, нищо в настоящите условия не изключва или ограничава отговорността на Canon за телесни повреди или смърт, причинени от доказана небрежност от страна на служители или представители на Canon.

21. Canon си запазва правото да проучва всяка една заявка за съответствие с посочените тук условия и да изисква допълнителна информация и документи. Canon си запазва правото да отхвърля заявки и/или участници при подозрение за злоупотреба с промоцията. Решенията на Canon във връзка с промоцията са окончателни и във връзка с тях не се извършва кореспонденция.

22. Продуктите от промоцията ще са налични до изчерпване на количествата. Canon не носи отговорност в случай, че даден търговец на дребно не достави поръчани промоционални продукти в рамките на периода на промоцията.

23. Canon си запазва правото да отменя, допълва и/или изменя тази промоция по всяко време, без да носи каквато и да е отговорност, но винаги ще се стреми да ограничи ефекта за участниците, за да предотврати излишни разочарования.

Защита на личните данни

24. Canon CEE GmbH, Canon Europa N.V., регистрирано на адрес Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands, и Canon Europe Limited, регистрирано във Великобритания под номер 4093977 с адрес на управление 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, United Kingdom, са администратори на лични данни съгласно законите за защита на личните данни по отношение на всички лични данни, предоставени от участниците във връзка с тази промоция. Управлението и обработването на лични данни, извършвано от Canon или от упълномощени трети страни, е съобразено с всички действащи правила и норми за защита на личната информация. Личните данни се съхраняват и обработват от Canon или от упълномощени трети лица единствено за целите на настоящата промоция и промоционалната гаранция, освен ако не е посочено друго. Ако участниците не желаят да предоставят своите данни за контакт за маркетингови цели или да позволят на Canon да се свързва с тях в бъдеще във връзка с подобни промоции, те НЕ трябва да поставят отметка за даване на съгласие при попълването на формуляра за участие.

Администраторите на лични данни могат да използват личните данни, за да се свързват с участниците и да управляват своите ресурси за контакти с потребителите, включително, но не само, като изпращат на участниците информация за продуктите и услугите на Canon чрез директни съобщения или по друг начин. Това право се предоставя на администраторите на лични данни само ако участникът заяви в онлайн формуляра съгласието си да получава такива съобщения.

Как да получите обслужване по силата на промоционалната гаранция

25. След като заявката ви бъде одобрена, в случай, че пожелаете да получите обслужване по удължената гаранция, предоставена чрез тази промоция, моля обърнете се към своя местен сервиз посочен в търговската гаранция на Canon, придружаваща продукта или на service@canon.bg, тел: +35928079260, като предварително сте подготвени да:

a. Предоставите пълно име и сериен номер на устройството/принтера*;

b. Посочите операционната система, инсталирана във вашия компютър – ако е приложимо;

c. Предоставите своите данни за контакт, адреса на местонахождението на устройството/принтера и своя имейл адрес;

d. Предоставите доказателство за закупения продукт и активирана промоционална гаранция чрез потвърждението, получено по имейл след подаването на онлайн заявката;

e. Дадете ясно описание на неизправността и изпълните диагностичните процедури, които са необходими;

f. Изпълните всички разумни инструкции от вашия сервиз с оглед получаването на гарнционно обслужване.

Приложимо право и юрисдикция

26. Нищо от съдържащото се в тези условия не нарушава потребителските ви права.

27. В максималната степен, разрешена от закона, настоящите условия, както и всички спорове, породени от или във връзка с тях, се уреждат и тълкуват съобразно австрийското законодателство и са предмет на неизключителната юрисдикция на австрийските съдилища.

Като потребител имате право да заведете съдебен иск на своя език и в своите местни съдилища. Местната организация за защита на правата на потребителите може да ви консултира относно правата ви. Настоящите условия не ограничават никои от правата, предоставени със закон.

( 7 гласа )
47
Напишете първи мнение!